Služby

Nákup pohonných hmot je zajišťován z řádně ověřených zdrojů pocházejících z daňových skladů České rafinérské a.s., Čepra a.s., popřípadě od jiných prověřených velkoobchodních subjektů v rámci České republiky a Evropské unie. Námi dodávané zboží a výrobky z minerálních olejů jsou v souladu s evropskými normami. Mají garantovánu kvalitu odpovídající požadované normě a jsou doloženy příslušným certifikátem jakosti.

Společnost Vendys & V s.r.o. zajišťuje ve svém výrobním daňovém skladu výrobu Certifikovaného výrobku Extra lehký topný olej (ELTO) KN 2710 19 43. Výrobek podléhá přísním kritériím z hlediska výrobního procesu, včetně kontroly jakosti. Plnění parametru jakosti je pro nás zásadní a jediný možný přístup, jak dosáhnout úspěchu našich výrobků na trhu a rozšiřovat zájem o své výrobky.

 Proto zásadně vybíráme dodavatele kvalitní motorové nafty pro výrobu, kteří jsou etablováni desítky let na českém území, jako je výrobní daňový sklad Česká rafinérská nebo zavedené rafinérie v členských zemích EU. Z hlediska významu kontroly jakosti během celého výrobního procesu, skladovacího a stáčecího je zásadní skutečnost, že po celou dobu jsou vybrané výrobky vstupující do výrobního daňového skladu ve vlastnictví společnosti Vendys & V s.r.o. 

Vlastní výrobní proces probíhá na nejmodernějším technologickém zařízení dodané společnosti VAE CONTROLS, s. r. o.

Rovněž na dalším zařízení vyrábíme směsnou motorovou naftu pod obchodním označením B30 s KN 3824 90 99. I zde je výrobní a jakostní proces pod přísnou kontrolou samotného výrobního zařízení, který zajišťuje splnění všech parametrů jakosti samotného výrobku.

Z hlediska kvality našich výrobku provádíme průběžnou kontrolu jakosti v laboratořích Certifikačního orgánu a jednou za rok provádíme Certifikaci výrobu, kterou zajišťuje smluvně certifikační orgán pro výrobky SGS Czech Republic, s.r.o. 

Od roku 1994 jsme držiteli povolení pro Výrobu, zpracování paliv, maziv a distribuci pohonných hmot a od roku 2013 jsme již držiteli této koncese na dobu neurčitou.

Dodávky jsou zajišťovány přímo na místo určené kupujícím a to pomocí naší automobilové dopravy v autocisternách.

Zákaznickou výhodou je nepřetržitý provoz, kdy od výrobců, či z našeho výrobního daňového skladu zavážíme pohonné hmoty bez prodlení k našemu konečnému zákazníkovi.

Společnost Vendys & V, s.r.o. vlastní a provozuje prozatím  3 veřejné čerpací stanice, ve výstavbě jsou však další čerpací stanice, které budou, stejně jako současné čerpací stanice, provozovány pod heslem dobrá kvalita za nižší cenu.

Nabídka služeb

 • prodej motorové nafty bez BIO složky, směsné motorové nafty B30, B100
 • prodej ELTO a topných olejů,
 • prodej pohonných hmot na čerpacích stanicích Vendys Petrol,
 • přeprava, skladování a prodej ropných produktů,
 • výroba směsné motorové nafty B30 a ELTO,
 • prodej, skladování a přepravu směsné motorové nafty,
 • prodej, skladování a přepravu Extra lehkého topného oleje,
 • pronájem mobilních skladů na pohonné látky a jejich provozování,
 •  
 • pronájem a stáčení železničních cisteren,
 • poskytování přepravních, skladovacích a dalších speciálních služeb jiným subjektům
 • provozování nových moderních čerpacích stanic Vendys Petrol,
 • prodej a pronájem skladovacích hal, bytů, domu, kanceláří,…
 • vlastní autodoprava.