O společnosti

Společnost Vendys & V s.r.o. byla založena v roce 1994 se zaměřením na obchodování s těžkými topnými oleji včetně jejich skladování v daňových skladech v rámci České republiky.

V souvislosti s obchodní strategií a plánovaným rozvojem společnosti bylo rozhodnuto o stavbě skladu minerálních olejů v České Lípě, která byla dokončena v roce 2011.

Vybudovaný sklad pohonných hmot splňuje veškerá technická a legislativní opatření nezbytná pro jeho provozování. Skladovací a výrobní proces je technologicky zajišťován moderním zařízením dodaným společností VAE CONTROLS, s. r. o.

Společnost neustále investuje prostředky do nových technologií a procesů s cílem poskytnout odpovídající komfort a nabídku služeb obchodním partnerům.
V současné době jsou skladovány nebo vyráběny následující produkty :

  • Motorová nafta bez biosložky
  • Motorová nafta s biosložkou do 7 % (HVO, FAME, UCOME)
  • Motorová nafta s HVO min 30 %
  • Lehký topný olej (ELTO)
  • Hydrogenovaný rostlinný olej (HVO)
  • FAME,UCOME

Celková skladová kapacita je 2.600 m³, expedice zboží je realizována prostřednictvím automobilových cisteren s možností aditivace produktů a přimíchávání biosložek.

Zásobování skladu pohonnými hmotami probíhá v ucelených vlakových dodávkách z německých rafinérií, které zajišťují nadstandartní kvalitativní parametry v porovnání s ostatním dostupným zbožím na tuzemském trhu.

V souvislosti s touto činností si společnost vybudovala vlastní nákladní dopravu pro přepravu tohoto zboží.

V případě potřeby je přeprava zboží pro zákazníky zajištěna vlastním vozovým parkem. Všechna vozidla jsou vybavena dle evropské dohody o přepravě pohonných látek (ADR) se zajištěním zpětného jímání par a vybavena měřícím zařízením včetně tiskárny plnících lístků.

Další činností je provozování sítě čerpacích stanic pod značkou Vendys Petrol.