Velkoobchod

Nákup pohonných hmot je zajišťován z řádně ověřených zdrojů pocházejících z daňových skladů České rafinérské a.s., Čepra a.s., popřípadě od jiných prověřených velkoobchodních subjektů v rámci České republiky a Evropské unie. Námi dodávané zboží a výrobky z minerálních olejů jsou v souladu s evropskými normami. Mají garantovánu kvalitu odpovídající požadované normě a jsou doloženy příslušným certifikátem jakosti.

Od roku 1994 jsme držiteli povolení pro Výrobu, zpracování paliv a maziv. V rámci legiislativních změn je společnost od dubna 2011 registrovaná i jako distributor pohonných hmot.

Pohonné hmoty jsou dodávány zákazníkům na základě plnění celé řady obchodních, daňových, finančních, legislativních a logistických parametrů. Z hlediska spokojenosti obchodnícho partnera je naším cílem dosáhnout výsledného procesu uzavření celého obchodního případu do konečného stavu ve formě závazné objednávky nebo kupní smlouvy a to s parametry kvality, ceny, včasnosti dodávky zboží s naší autodopravou, které jsou v plné shodě pro oba smluvní partnery.

Dodávky jsou zajišťovány přímo na místo určené kupujícím a to pomocí naší automobilové dopravy v autocisternách.

Zákaznickou výhodou je nepřetržitý provoz, kdy od výrobců, či z našeho výrobního daňového skladu zavážíme pohonné hmoty bez prodlení k našemu konečnému zákazníkovi.

velkoobchod
velkoobchod
velkoobchod
velkoobchod

Fotogalerie

Certifikáty produktů

 • CERTIFIKÁT ELTO 2019 CERTIFIKÁT ELTO - 2019
 • eu 2019 CERTIFIKÁT ISCC EU VENDYS

Sortiment prodeje

 Název  Popis
 TTO

  Těžký topný olej KN 27101964 (do 1 % S),  KN 27101968 (nad 1% S)

 LTO  Lehký topný olej KN 27101964
 ELTO   Extra lehký topný olej KN 27101943.

 MN

  Motorová nafta KN 27101943 bez BIO složky.

 MN B7  Motorová nafta KN 2710 20 11. (s obsahem BIO složky)
 BA95  Benzín natural 95 KN 2710 11 45.
   

Služby zákazníkům

Společnost Vendys & V s.r.o. provozuje daňový sklad - výrobní podnik na kterém má možnost vyrábět  motorovou naftu s podílem bisložky a dále vyrábět extra lehký topný olej.

Firma disponuje také s 7 cisternami na ropné produkty a několika železničními cisternami

Nabídka služeb

 • prodej motorové nafty bez BIO složky, směsné motorové nafty B30, B100,
 • prodej ELTO a topných olejů
 • prodej pohonných látek na čerpacích stanicích Vendys Petrol
 • výroba směsné motorové nafty B30 a Extra lehkého topného oleje
 • přeprava, skladování a prodej ropných produktů,
 • prodej, skladování a přeprava směsné motorové nafty,
 • prodej, skladování a přeprava Extra lehkého topného oleje,
 • pronájem a stáčení železničních cisteren
 • poskytování přepravních, skladovacích a dalších speciálních služeb.

Kontakty:

(+420) 487 883 022
(+420) 487 883 022

Fakturační údaje:

Vendys & V s.r.o.

Hradešínská 1955/28
101 00  Praha 10 - Vinohrady

IČ: 61537586
DIČ: CZ61537586

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 78897

Zpracovávám...