Doprava

Přeprava pohonných hmot je zajišťována autocisternami splňujícími veškeré technické a ekologické normy dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě.

Vozový park zahrnuje 8 moderních vícekomorových vozidel se zajištěním zpětného jímání par, vybavených měřícím zařízením s teplotní kompenzací a přepočtem objemu na 15°C, včetně tiskárny plnících lístků.

Oddělená výdejní měřidla umožňují přepravovat i několik různých médií a vlastní čerpadla také plnění nadzemních nádrží.

Výdej je přizpůsoben i pro tankování stavební a zemědělské techniky pomocí malo-výdeje.

Veškeré soupravy jsou pravidelně kontrolovány a udržovány s cílem zajistit přepravu pohonných hmot na nejvyšší možné úrovni bezpečnosti a s minimálním rizikem ekologických havárií.

Kontakty

(+420) 487 883 037
(+420) 777 725 575

petr.volf@vendys.cz

Fakturační údaje

Vendys Logistika s.r.o.
Hradešínská 1955/28
101 00  Praha 10 – Vinohrady

IČ : 02460670
DIČ : CZ02460670

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 219925