O společnosti

Společnost Vendys & V s.r.o. byla založena v roce 1994. Hlavní činností firmy do roku 2011 bylo dominantní postavení v obchodování s těžkými topnými oleji včetně jejich skladování v daňových skladech v rámci České republiky. V souvislostí s touto činností si společnost vybudovala vlastní nákladní dopravu pro přepravu tohoto zboží. Společnost si za tuto dobu vybudovala významné postavení na trhu a získala si renomé solidního partnera.

Když byla dokončena stavba skladu minerálních olejů v České Lípě v roce 2011, tak společnost získala i povolení k provozování daňového skladu. Na realizaci zvýšení obchodních příležitostí, firma dále v roce 2011 investovala nemalé prostředky do nových výrobních technologií na tomto skladě. Na základě těchto výrobních technologií získala ještě v tomtéž roce z hlediska zákona o spotřebních daních status výrobního podniku na výrobu vybraných produktů. V současné době se skladovací a výrobní kapacitou přes 2,2 milionů litrů patříme mezi významné společnosti, které jsou schopny zabezpečit perfektní zákaznický servis v této oblasti. Vyrábíme zde extra lehký topný olej s obchodním označením ELTO a směsnou motorovou naftu s obchodním označením B7 s nimiž dosahujeme stále zvyšujícího se podílů na prodejních úspěších společnost Od roku 2016 se společnost významně etabluje na novou strategii v obchodní politice. Poskytnout komplexní servis služeb souvisejících s distribucí pohonných hmot.

Naše společnost se zabývá distribucí, výrobou a skladováním pohonných hmot s kompletní dopravou a provozováním čerpacích stanic.

Spolupráce s firmou Vendys & V s.r.o. je zárukou včasných a kvalitních dodávek pohonných hmot.

Nákup pohonných hmot je zajišťován z řádně ověřených zdrojů pocházejících z daňových skladů České rafinérské a.s., Čepra a.s., popřípadě od jiných prověřených velkoobchodních subjektů v rámci České republiky a Evropské unie. Námi dodávané zboží a výrobky z minerálních olejů jsou v souladu s evropskými normami. Mají garantovánu kvalitu odpovídající požadované normě a jsou doleženy příslušným certifikátem jakosti.

Zboží je přepravováno vozidly vybavenými dle evropské dohody o přepravě pohonných látek (ADR). Všechny cisterny jsou vícekomorové se zajištěním zpětného jímání par a vybaveny měřícím zařízením (tankmetr), včetně tiskárny plnících lístků. To nám umožňuje zavážet čerpací stanice s podzemními i nadzemními nádržemi všemi požadovanými produkty se stoprocentním zachováním množství a jakosti zboží.

Vzhledem ke stabilnímu finančnímu a obchodnímu postavení je společnost Vendys & V, s.r.o. s výrobním daňovým skladem schopna nabídnout  partnerům dobré ceny pohonných hmot a ELTO. Naše doprava je schopna zajistit dodávky veškerých produktů ve vysoké kvalitě a časové flexibilitě na území České republiky a Evropské unie.

o společnosti

o společnosti2

nádrže

Zpracovávám...